Eesti Muuseumraudtee
Kitsarööpmelise raudtee ajalooga tegelev mittetulundusühing
Narrow-gauge railway preservation non-profit society
Estonian Museum Railway

Ajalugu / History

Eesti Muuseumraudtee MTü on loodud aastail 1895-1975 tegutsenud üldkasutatava kitsarööpmelise juurdeveoraudtee ajaloo kajastamiseks. Lisaks sellele kajastab muuseum ka tööstus- ja militaarrarudteede ajalugu Eestis. 1970ndatel aastatel oleks olnud võimalus luua unikaalne kitsarööpmelise raudtee veeremi muuseum Eestisse, kuid toonane raudtee juhtkond ei olnud asjast huvitatud. Paljud raudteeajaloo huvilised aga ei osanud initsiatiivi oma kanda võtta, kuna nõukogude reziimi raudse eesriide tõttu puudus vajalik teave ja kogemused.

Alles 1980ndate aastate keskel jõudis oluline teave ka entusiastideni. Otsustati luua muuseum ja kollektsiooni kogumise asupaigaks valiti Lavassaares asuv turbatööstus, kus oli olemas vajalik infrastruktuur ja vana auruvedur VP-1-899, millest sai ka kollektsiooni esimene eksponaat.

Soome kolleegidelt saadud info põhjal otustati luua muuseumraudtee, milleks pöörduti riigiraudtee juhtkonna poole kuna oli võimalus taastada mingi lõik endisest kitsarööpmelisest raudteest. Kuid raudtee juhtkond ei olnud huvitatud sellise raudtee ja muuseumi loomisest, mistõttu tuli muuseumit looma hakata selleks võõras keskkonnas - Lavassaare turbatööstuses, kus puudus juurdeveoraudteele omane infrastruktuur. See on põhjustanud edaspidi kõik muuseumi olulisemad probleemid, mis oleks võinud olla olemata.

Muuseumi loomiseks Lavassaares moodustati entusiastide poolt 31. oktoobril 1987 seltsing, ning 1988. aastal liituti Eesti Muinsuskaitse Seltsiga. 1987. aastatst algas ka eksponaatide kogumine Lavsssaarde. Kahele kohalikule eksponaadile lisandus 1987 aasta sügisel kolm veeremiüksust Sindi vabrikust.

Seega alustati 5 eksponaadiga. Igal aastal tuli lisa nii Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt kui ka Ukrainast ja ikka siin töötanud veeremi analooge. Kollektsiooni täiendamisel olid abiks nii Muinsuskaitse Selts kui ka Tallinna Veduridepoo, paljud eksponaadid on aga omandatud muuseumi enda teenitud summadest. Aja jooksul kollektsioon kasvas sedavõrd, et 1992. aasta 2. mail avasime ametlikult muuseumi ka külastajatele suvisel hooajal. Igal laupäeval sõitis ka muuseumrong muuseumi ja Lavassaare asula vahel. Seadusandluse muutudes registreeriti muuseum 1996. aastal mittetulundusühinguna, mille põhitegevuseks on kitsarööpmelise raudtee ajaloo talletamine ja eksponeerimine 17. oktoobril 1996 tähistati muuseumis ka Eest kitsarööpmelise raudtee 100 aastapäeva ning avati siseekspositsioon.

Pidevalt täienev veeremipark ja muuseumrongi liikluse ohutu opereerimine tingis jaamateede rajamise muuseumisse ning Lavassaare parki ajavahemikus 1998-2000. Nüüdseks on muuseumis 65 ühikut veeremit ning arvestatav siseekspositsioon.

Eesti kitsarööpmelise raudtee ajalooga saab tutvuda Mehis Helme raamatust "Eesti kitsarööpmelised raudteed 1896-1996" (vt. müük ) või Heiki Muda koduleheküljelt http://www.hansaco.ee/raudtee/.

The first narrow-gauge railway in Estonia was opened in 5th of October 1896 between Pärnu and Valga. In 1897 the railway reached Viljandi and in 1900 Tallinn. The supply railway was owned by the private company. In 1923 the supply railway was nationalized; after that it was joined with the Estonian Railway in 1926. Estonia developed its narrow-gauge railway network as an important economy factor: in 1939 its total lenght was 909 km.

In 1913 there was started a construction of naval fortress railways network both on islands of West-Estonia and Tallinn area. The network was not completely finished until the most lines were closed in 1920. Liiva-Vääna line was given to Estonian Railway and the networks on Paljassaar, Naissaar and Aegna went in the hands of Estonian military forces.

Although World War II hindered the development of the narrow track, the worst obstruction was a Soviet occupation which saw the structure of the narrow-gauge railway unsuitable to its ideology and military plans. This lead to the disposal and dismantling of the narrow-gauge state railway network between 1959 and 1975.

Today in Estonia there are only some operating peat-industrial railways. The dismantling of narrow-gauge railway caused the foundation both the museum and museum railway. The most suitable place for it was the old Lavassare peat railway center set up in 1922. For these reasons in 1987 there was founded the Museum Railway Society which starts collecting the rolling-stock. Today it has developed to the non-profit private museum and museum railway which large collection of exhibits has 3rd place in Europe by the amount. A visit to the Estonian Museum Railway in Lavassaare is a long-remembered experience!

A more thorough overview about the history of Estonian narrow-gauge railways you can read from book of M. Helme "Estonian narrow-gauge railways 1896-1996" (look to Shop, in Estonian, with summary and illustration titles also in English).


Viimati muudetud / Last changes 7.2.2010.   Webmaster: Valdo Praust