Eesti Muuseumraudtee
Kitsarööpmelise raudtee ajalooga tegelev mittetulundusühing
Narrow-gauge railway preservation non-profit society
Estonian Museum Railway

Partnerid / Partners

Ballenberg Dampfbahn

Ballenbergi aururaudtee. Vabatahtlikest koosnev mittetulunduslik aktsiaselts, mis omab kahte töötavat 1000 mm laiuse raudtee auruvedurit nr. 208 ja 1067 ning depood Interlaken-Ost“is Kesk-Shveitsis. Opereerivad tradistioon-aururongidega liinidel Interlaken-Ost - Meiringen - Giswill, Interlaken-Ost - Grindelwald ja Interlaken-Ost - Lauterbrunnen. Kodulehekülg: http://www.dampfbahnen.ch/. Koostöö vastastiku reklaamimises ja projektide toetamises.

A Steam Railway of Ballenberg. Volunteer-based 1000-mm-railway having two narrow-gauge locomotives - no. 208 and 1067 and a roundhouse in Interlagen-Ost in the middle of Switzerland. They operate with the tradiotional steam trains on the tracks Interlaken-Ost - Meiringen - Giswill, Interlaken-Ost - Grindelwald and Interlaken-Ost - Lauterbrunnen. Homepage: http://www.damfbahnen.ch/.

Gulbenes - Aluksnes banitis

Gulbene-Aluksne raudtee: Seni säilinud lõik endisest Liivimaa juurdeveoraudteest, mis algas kunagi Valgast ning läbis Koikküla, Taheva ja Mõniste ning lõppes Plavinases. Raudteel toimub regulaarne reisivedu veduritega TU2-244 ja TU2-273, mis töötasid varem Eesti kitsarööpmelisel raudteel ning veel kahe veduriga seeriast TU7A. Alates 2005. aasta 17. juunist toimub ka erirongi liiklus auruveduriga Kc-4-332 ja seda koostöös Eesti Muuseumraudteega kuna vedur on pärit Lavassaares asuvast raudteemuuseumist. Banitise kodulehekülg on: http://www.banitis.lv/ . Koostöö vastastikuse reklaami, veeremi kasutamise ja turismidnuse valdkonnas.

The Gulbene-Aluksne railway - a remaining part of the former Livonian Supply Railway connecting Valga with Koikküla, Taheva, Mõbniste and Plavinas. The regular passenger traffic is performed by the former Estonian locomotives TU2-244 and TU2-273 and with two locomotives of type TU7A. Since 2005 the special trains are lead by the steam locomotive Kc-4-332 (from the Lavassaare Museum Railway). Homepage: http://www.banitis.lv/ .

"Siaurukas"

Esimene kitsarööpmeline raudtee Leedus ehitati 1895. aastal Švencioneliai ja Pastovai (nüüd Valgevene) vahele. 1897. aastal alustas Esimene Juurdeveoraudteede Selts Venemaal kitsarööpmelise raudtee ehitust Švencioneliaist Panevežysesse. Raudtee avati ametlikult liikluseks 1901. aastal. Raudtee omanik oli sama mis Eesti juurdeveoraudteel. Aeg-ajalt vahetasid Eesti ja Leedu osakonnad oma vahel veeremit. Peale Leedu iseseisvumist kitsarööpmelise raudtee võrk laienes tunduvalt, kuid Nõukogude perioodi lõpul tegevus raudteel hakkas hääbuma ja 2001. aastal suleti regulaarseks liiluseks viimane lõik Panevežyse ja Anykšciai vahel. Kuid 1999. aastast olid kõik kitsarööpmelised liinid võetud kultuurimälestiste nimekirja ja säilitatakse. Kasutusel olnud raudteelõik aga restruktureeriti riiklikuks turismiraudteeks, mis tegutseb regionaalse turismi arendamise eesmärgil. Koostöö Eesti Muuseumraudteega toimub vastastiku reklaamis ja võimalikes ühisprojektides osalemises. Siaurukase kodulehekülg on aadressil http://www.siaurukas.eu/ ja ülevaade selle raudtee tegevusest aadressil http://www.ngr.lt/

The first narrow-gauge railway was built in Lithuanina in 1895 between Švencioneliai and Pastovai. Later, there was sereval more lines built. Decay of the narrow-gauge railway set in Lithuania began at the end of the Soviet era. In 2001 there was closed the last last regular passenger line between Panevežys and Anykšciai. But in 1999 all preserved narrow-gauge railways were included to the cultural heritage list and will be preserved. Now, the railway is mainly used for the cultural and tourism purposes. Webpages - http://www.siaurukas.lt/ and http://www.ngr.lt/

Viimati muudetud / Last changes 7.2.2010.   Webmaster: Valdo Praust