Eesti Muuseumraudtee
Kitsarööpmelise raudtee ajalooga tegelev mittetulundusühing
Narrow-gauge railway preservation non-profit society
Estonian Museum Railway

Kontaktandmed / Contact data

Postiaadress / Mail address: Pikk 46 10133
Tallinn, Estonia
E-post / E-mail: museumrail@suhtlus.ee
Telefon / Phone: +372 5 272 584
Faks / Fax: +372 6 411 287
Reg nr/ Reg no: 80002088
Pangaarve / Bank account: 1120171591 Swedbank
SWIFT code HABAEE2X
IBAN - EE932200001120171591

Muuseum on tänulik toetuste eest! Aktiivsemad toetajad on esile toodud liikmeskonna alateemas. Uued toetajad on alati teretulnud! Samuti on oodatud ajaloolised dokumendid, fotod, esemed kitsarööpmelisest raudteest, aga ka isiklikud mälestused. Need säilitatakse kindlasti muuseumi arhiivis.

Museum is grateful for supports! The most active supporters are listed in the membership subpage. New supporters are always welcome, as well as photos, memoires etc, concerning the history of Estonian narrow-gauge railways.

Muuseum on Euroopa Muuseum- ja Turismiraudteede Föderatsiooni FEDECRAIL täieõiguslik liige.

The museum is a full member of FEDECRAIL — European Federation of Museum and Tourist Railways.


Veebiteenusega toetab Infowebi AS.
The webpage hosting is supported by Infoweb Ltd.


Viimati muudetud / Last changes: 7.2.2010.   Webmaster: Valdo Praust