ROHELISED RÖÖPAD II.

ROHELISED RÖÖPAD II.

Projekti eesmärk on arendada edasi piiriülest turismitoodet Rohelised Rööpad (Green Railways), täiustades marsruute ja objekte ning arendades ja sidudes tootega uusi marsruute ning vaatamisväärsusi.

Projektiga suurendatakse Roheliste Rööbaste ja sellega seotud teenuste kättesaadavust erinevatele sihtrühmadele, sh. lapsed, väikelaste vanemad, eakad ja puuetega inimesed, ning kaasatakse erinevaid sihtrühmi toote- ja teensuekujundusprotsessi. Samuti on projekti eesmärgiks säilitada turismisektori töökohti väljaspool suuremaid linnalisi asulaid ning tõsta turismipakkumise nähtavust ja konkurentsivõimet programmi piirkonnas.

Projekti jooksul piloteeritakse Eestis ja Lätis Roheliste Rööbaste objektidel erinevaid ligipääsetavust suurendavaid investeeringuid ning töötatakse välja lahendused, mida võib sarnastel objektidel laiemalt kasutusele võtta.

Projekti juhtpartner on Läti Roheteede Assosatsioon, mis viib tegevusi ellu koos Kurzeme Planeerimispiirkonna, Lõuna-Kurzeme, Limbaži, Valmiera, Gulbene, Smiltene, Mulgi, Valga ja Mutstvee vallaga, SA-ga Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid ning MTÜ-ga Eesti Muuseumraudtee.

Projekti kaasrahastab Interreg Eesti – Läti programm ning kogu projekti toetussumma on 943 976 €. Projekti kestus: 1.10.2023 – 30.09.2026