Alates 02. augustist 2021 peavad vastavalt EV valitsuse korraldusel kandma kõik inimesed alates 13. eluaastast kandma ühistranspordis maski. Kuina meie muuseumrongis on ühistranspordiga võrdväärsed olud, siis peame ka meie seda korraldust täitma. Seega alates. 07. augustist kuni valitsuse korralduse muutmiseni on meie muuseumrongis sõitjatel maski kandmise kohustus alates 13. eluaastast. Palume sellega arvestada, see on meie kõigi huvides!