Koostöö muuseumi ja raudteefirmade vahel jätkub! AS Operail tuli appi, et ehitada muuseumil uus ja vajalik reisivagun. Vagun ehitati Tapa depoos muuseumi poolt esitatud projekti alusel. Vagunis on 40 istekohta ja õhkpidurid. Vagun sai kohe populaarseks 18. ja 19. septembril toimunud aurupäevade raames. Muuseumi juhtkond tänab AS Operalil juhatust ja nõukogu ja ka Tapa depoo juhatajat Peep Lassi, kes vaatamata mitmetele takistustele viis selle projekti ellu. Loodame edasisele konstruktiivsele koostööle veeremi restaureerimise valdkonnas. Veelkord suur tänu!